Szkolenie z zakresu licencjonowanego transportu drogowego taksówką - cała POLSKA.

Celem szkolenia było uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania licencji, szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką, zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.poz. 1414).
Po ukończonym szkoleniu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na adres do korespondencji, wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, upoważnia do ustalenia terminu egzaminu Państwowego. W gminach poniżej 100 tyś. mieszkańców, kursant zwolniony z egzaminu. Kurs jest obowiązkowy w wybranych gminach, zanim się zapiszesz na szkolenie, a chcesz uzyskać licencję na gminę poniżej 100 tyś mieszkańców zasięgnij informacji w Urzędzie Miasta lub Gminy o wymaganiach do licencji taxi.


Możesz zalogować się jako gość, zobacz jak wygląda szkolenie, możesz tam zapoznać się z treścią szkolenia, działami oraz przykładami materiałów dostępnych na szkoleniu oraz testów i innych pomocy jak przykładowe egzamin, przykładowe zestawy pytań.

Jak zalogować się jako gość ?  KURS-demo - kliknij


UWAGA!!! Od 1-stycznia-2014 Nowe zasady zdobywania licencji TAXI-zakres szkolenia ( 20 godzin )

I  Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką

w tym zagadnienia z ustawy o transporcie drogowym, przepisy prawa przewozowego, przepisy porządkowe,

II Topografia miasta ... w tym lokalizacje obiektów i ulic w danym mieście,

W sprawie dostępu do licencji TAXI :

Gminy do 100 tyś mieszkańców           egzamin - NIE , Kurs - TAK / NIE - (w niektórych gminach szkolenie nie jest wymagane, zanim się zapiszesz na szkolenie zasięgnij informacji w UM)

Gminy powyżej 100 tyś mieszkańców   egzamin - TAK , Kurs - TAK   - uchwały indywidualne miast i gmin o sposobie zdobywania licencji !!!


Jak zapisać się na szkolenie ? :

 • Wypełnić "Formularz Zgłoszeniowy" – on Line.
 • Wpłacić za szkolenie na konto bankowe firmy i kurs uruchamiany jest w ciągu 24h od zaksięgowania przelewu na koncie bankowym.
  Uwaga !! To są wszystkie warunki przystąpienia do szkolenia !!!!

Wymagania konieczne do  odbioru licencji  po zdanym egzaminie we właściwym Urzędzie Miasta:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaświadczenie o niekaralności – ( oświadczenie o niekaralności )
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne.
  UWAGA !!!  To są wszystkie warunki jakie trzeba spełnić by odebrać licencje po zdanym egzaminie w gminach powyżej 100tyś. mieszkańców , w gminach poniżej 100tyś. mieszkańców obowiązuje kurs, lecz kursant zwolniony jest z egzaminu. Komplet ww. dokumentów upoważnia do odbioru licencji.
 • Mogą istnieć pewne odstępstwa lokalnie od tych postanowień.

Zaświadczenie:

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy Urząd Miasta.  Do zaświadczenia dołączany jest dokument potwierdzający ukończenie szkolenia oraz na życzenie kursanta odpowiednie dokumenty do Urzędu Pracy, dofinansowań itp.
 
Uwaga !!! Jest wysyłane w formie Priorytetowego Listu Poleconego – Poczta Polską
Przesłanie zaświadczenia kurierem płatne dodatkowo – 20 zł  firma OPEK/FedEx
Wystawienie duplikatu zaświadczenia – 20 zł, (powtórne wysłanie zaświadczenia jest traktowane jako wystawienie duplikatu)


Cel szkolenia:

Profesjonalne, skuteczne przygotowanie uczestnika szkolenia do egzaminu na licencję taxi w Twoim mieście.

Zalety szkolenia e-learning:

 • Indywidualne podejście do kursanta.
 • Kursant korzysta z materiałów w formie plików PDF, testów w formie przypominającej egzamin na prawo jazdy.
 • Samodzielne przyswajanie materiału, setki pytań testowych podobnych jak na egzaminie.
 • Stały kontakt on-line GG, Skype, e-mail, telefon – konsultacje, trudne pytania, interpretacje.
 • Kurs można rozpocząć dowolnego dnia, czasie i miejscu (samokształcenie e-learning).
 • Pomijamy koszty dojazdu na szkolenie oraz czas w sali wykładowej.

Dlaczego warto nas wybrać ? :

 • Szkolenie prowadzi czynny kierowca taxi, tak więc posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i służy pomocą, odpowiedziami na nurtujące pytania.
 • Skuteczne przygotowanie do egzaminu - cała POLSKA - w przystępnej cenie i bez kłopotów logistycznych – samokształcenie e-learning – wystarczy komputer z dostępem do internetu, przeglądarką internetową i własny adres e-mail.

Koszt szkolenia: Wg. cennika - koszt i dane do przelewu w zakładce strony "Cennik".

Terminy szkoleń: Szkolenie rozpoczynasz w dowolnym miejscu, dniu i czasie – szkolenie on-line.

Czas szkolenia: 20 godzin.


Program szkolenia:

Na szkoleniu zapoznajemy z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania licencji taxi. Przygotujemy teoretycznie do wykonywania zawodu taksówkarza.

Program szkolenia zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką

 

I.                    Zagadnienia z topografii           13 godz.

II.                  Przepisy prawa miejscowego     5 godz.

w tym

1.       Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2 godz.

2.       Ceny urzędowe, strefy cen  ( stawki taryfowe ) 1 godz.

3.       Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie   2 godz.

III.                Udzielanie pierwszej pomocy medycznej   2 godz.

Razem : 20 godz. 

Zaświadczenie:

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy Urząd Miasta.